Niste filozofii simpatice – lessons for life


1. Life isn’t fair, but it’s still good.
Viaţa nu e dreaptă, dar tot este bună.

2. When in doubt, just take the next small step.
Când ai îndoieli, fă doar un pas mic înainte.

3. Life is too short to waste time hating anyone.
Viaţa e prea scurtă ca să pierzi timpul urând pe cineva.

4. Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch.
Serviciul tău n-o să te îngrijească atunci când eşti bolnav. Dar prietenii şi părinţii – da. Ţine legătura!

5. Pay off your credit cards every month.
Plăteşte de pe card în fiecare lună.

6. You don’t have to win every argument. Agree to disagree.
Nu trebuie să ai ultimul cuvânt în orice discuţie. Învaţă să nu fii de acord…

7. Cry with someone. It’s more healing than crying alone.
Plângi împreună cu altcineva. Este mai sănătos decât să plângi singur.

8. It’s OK to get angry with God. He can take it.
Poţi să fii supărat pe Dumnezeu.
El poate suporta.

9. Save for retirement starting with your first paycheck.
Economiseşte pentru pensie încă de la primul salariu.

10. When it comes to chocolate, resistance is futile.
Când e vorba de ciocolată, orice rezistenţă este inutilă.

11. Make peace with your past so it won’t screw up the present.
Fă pace cu trecutul, ca să nu-ţi încurce prezentul.

12. It’s OK to let your children see you cry.
E-n regulă să-ţi laşi copiii să te vadă plângând.

13. Don’t compare your life to others.
You have no idea what their journey is all about.
Nu compara viaţa ta cu a altora. Nu ai idee care e rostul “călătoriei” lor.

14. If a relationship has to be a secret, you shouldn’t be in it.
Dacă o relaţie trebuie să fie secretă, atunci tu n-ai ce căuta în ea.

15. Everything can change in the blink of an eye. But don’t worry; God never blinks.
Totul se poate schimba într-o clipită. Dar fii liniştit, Dumnezeu nu clipeşte niciodată.

16. Take a deep breath.
It calms the mind.
Respiră adânc. O să-ţi calmeze mintea.

17. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful.
Fă abstracţie de orice nu este util, frumos sau îmbucurător.

18. Whatever doesn’t kill you really does make you stronger.
Tot ce nu te omoară cu adevărat te face mai puternic.

19. It’s never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else.
Nu e niciodată prea târziu să ai o copilărie fericită. Dar a doua ocazie depinde numai de tine.

20. When it comes to going after what you love in life, don’t take no for an answer.
Când se întâmplă să fie aşa cum îţi place în viaţă, nu răspunde niciodată cu nu.

21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don’t save it for a special occasion. Today is special.
Aprinde lumânări, foloseşte şerveţele frumoase, îmbracă lenjerie fantezistă. Nu le păstra pentru ocatii speciale. Astăzi este special.

22. Over prepare, then go with the flow.
Pregăteşte-te temeinic, apoi mergi cu toţi ceilalţi.

23. Be eccentric now.
Don’t wait for old age to wear purple.
Fii excentric acum. Nu aştepta să-mbătrâneşti ca să porţi purpuriu.

24. The most important sex organ
is the brain.
Cel mai important organ sexual este creierul.

25. No one is in charge of your happiness
but you.
Nimeni nu este însărcinat cu fericirea ta. Doar tu.

26. Frame every so-called disaster with these words ”In five years, will this matter?”.
Înrămează orice aşa-zis dezastru cu aceste cuvinte: “Oare peste cinci ani va ma conta asta?”

27. Always choose life.
Totdeauna alege viaţa.

28. Forgive everyone everything.
Iartă oricui orice.

29. What other people think of you is none of your business…
Nu e treaba ta ce gândesc alţii despre tine…

30. Time heals almost everything. Give time, time.
Timpul vindecă aproape orice.
Dă-i timpului timp.

31. However good or bad a situation is, it will change.
Oricât de bună sau rea ar fi o situaţie, ea se va schimba.

32.Don’t take yourself so seriously. No one else does.
Nu te lua prea în serios. Nimeni altul nu o face.

33. Believe in miracles.
Crede în minuni.

34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn’t do.
Dumnezeu te iubeşte pentru că el este ceea ce este, nu pentru ceva ce ai făcut sau n-ai făcut.

35. Don’t audit life. Show up and make the most of it now.
Nu pune controlul pe viaţă. Arată-te şi fă din ea tot ce poţi.

36. Growing old beats the alternative — dying young.
A creşte mare bate alternativa – a muri de tânăr.

37. Your children get only one childhood.
Copiii tăi au doar o copilărie.

38. All that truly matters in the end is that you loved.
Tot ce contează cu adevărat la final este că ai iubit.

39. Get outside every day.
Miracles are waiting everywhere.
Ieşi afară în fiecare zi. Miracolele te aşteaptă peste tot.

40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else’s, we’d grab ours back.
Dacă ne-am pune problemele într-o grămadă şi le-am vedea şi pe ale altora, le-am lua pe ale noastre înapoi.

41. Envy is a waste of time.
You already have all you need.
Invidia este pierdere de timp. Tu deja ai tot ce-ţi trebuie.

42. The best is yet to come.
Ce e mai bun abia acum urmează.

43. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
Nu contează cum te simţi – ridică-te, îmbracă-te şi arată-te.

44. Yield.
Nu sta.

45. Life isn’t tied with a bow, but it’s still a gift.
Viaţa nu e legată cu fundă, dar tot este un dar.

O sa continui colectia – To be continued

We will never consecrate you lesser than this college essays buy I pauperism a jam waiver of max 400 row How To Review Your Essay Please, do not lotion of a hot and disturbance.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *